SIA “RIPO International Ltd.” (reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40003120298, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073, Latvija), ir Pārzinis, kas atbilst Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības prasībām. regula Nr.2016/679 Latvijā. Šajā Privātuma politikā ir paskaidrots, kā SIA “RIPO International Ltd. apstrādā personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus. Šī politika attiecas uz visu RIPO International Ltd. veikto personas datu apstrādi, kas iegūti no tīmekļa vietnēm, e-pasta sarakstes, lietojumprogrammām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

1. Personas datu vākšana un izmantošana
Neatkarīgi no tā, kurā valstī jūs piekļūstat SIA “RIPO International Ltd.” pakalpojumiem, personas datu apstrāde atbilst regulas noteikumiem. Jūs esat informēts, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī pamatojoties uz šīs valsts tiesību aktiem.Informējam, ka, izmantojot interneta vietni www.ripoinsektusieti.lv (turpmāk tekstā – “vietne”), SIA „RIPO International Ltd.” vai jebkura trešā persona, kas darbojas SIA „RIPO International Ltd.” vārdā, var vākt un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 • kopējais vietnes apmeklējumu skaits;
 • katras konkrētās vietnes apmeklētāju skaits;
 • tīmekļa vietnes apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēja domēna vārdi;
 • IP adreses;
 • citus datus, kuru mērķis ir sistēmas administrēšanas nolūkos, kā arī mājas lapas lietošanas kontrolei un tās uzlabošanas organizēšanai.

2.Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
SIA “RIPO International Ltd.” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • pakalpojumu un distances līgumu, rēķinu sagatavošana, slēgšana un nosūtīšana;
 • efektīvu biznesa vadības procesu nodrošināšana;
 • biznesa plānošanai un analītikai;
 • personāla atlase un vadība;
 • pieteikumu izskatīšana un apstrāde;
 • ziņu sūtīšana.
  SIA “RIPO International Ltd.” apstrādā personas datus uz šāda tiesiskā pamata:
 • normatīvajā aktā noteiktā tiesiskā pienākuma izpilde;
 • nodrošināt leģitīmas intereses;
 • līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • datu subjekta piekrišana;
 • personas datu glabāšanas ilgums.

SIA “RIPO International Ltd.” glabāt personas datus atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, līdz pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • savukārt SIA “RIPO International Ltd.” var realizēt savas leģitīmās intereses ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • kamēr SIA “RIPO International Ltd.” ir juridisks pienākums glabāt datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ja datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei ir spēkā, ja vien apstrādei nav cita tiesiska pamata.

3. Sīkdatnes
Sīkdatnes ir teksta fails, kas tiek ievietots vietnes lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu vietnes veiktspēju. Saglabātās sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “RIPO International Ltd.” vietni un izmantojot tikai ar paroli pieejamas vietnes sadaļas, sīkfaili ļauj izvairīties no datu atkārtotas ievadīšanas.

4. Kāpēc SIA “RIPO International Ltd.” izmanto sīkfailus?
SIA “RIPO International Ltd.” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldība un lietotāju autentifikācija;
 • mājas lapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūt statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabot vietnes efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “RIPO International Ltd.” likumīgās intereses. SIA “RIPO International Ltd.” neizmanto sīkdatnes, lai izsekotu lietotāju paradumiem, tāpēc SIA “RIPO International Ltd.” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

SIA RIPO International Ltd. nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas identificē šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, bet vietnes lietotājs paliek anonīms.

5. Trešās puses sīkdatnes
SIA “RIPO International Ltd.” Vietne var saturēt trešo pušu sīkfailus, jo īpaši Google Analytics. Google Analytics nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kam ir piekļuve šī rīka apkopotajai statistikai.

6. Sīkdatņu kontrole
Datu subjekts var dzēst sīkfailus pēc savas izvēles (vairāk informācijas – www.youronlinechoices.com ).
Jūs varat dzēst visus jūsu datorā jau saglabātos sīkfailus un iestatīt pārlūkprogrammu, lai tās neļautu saglabāt. Bet tādā gadījumā jums ir manuāli jānorāda sava izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un vietnes funkcijas var nedarboties.

7. Personas datu saņēmēji
Likumā noteiktajos gadījumos SIA “RIPO International Ltd. var nodot informāciju trešajām personām, lai tās efektīvāk izmantotu ārpakalpojumus. SIA “RIPO International Ltd.” Interneta vietnē apkopotie un glabātie dati informatīvos un statistikas nolūkos var tikt nodoti arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS NEPIECIEŠAMI PERSONAS IDENTIFIKĀCIJAI, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK IZPLATĪTI VAI NODOTI TREŠĀM PERSONĀM. Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm.

8. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, ko sniedz SIA “RIPO International Ltd. apstrādāts Jūsu vietā, Jums jāiesniedz rakstisks pieteikums, iesniedzot to SIA “RIPO International Ltd.” birojā Rīgā, Katlakalna ielā 11, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, pieprasīt personas datu labošanu saskaņā ar regulas noteikumiem.
SIA “RIPO International Ltd.” sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese). Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

9. Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, nosūtot atsaukumu uz e-pastu: online@ripo.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Piekrišanas atsaukšana nedrīkst pārtraukt datu apstrādi uz cita tiesiska pamata. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: online@ripo.lv. Šajā gadījumā pieprasījums tiks pieņemts tikai tad, ja tas tiks nosūtīts no tās pašas e-pasta adreses, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

10. Izmaiņas Privātuma politikā
SIA “RIPO International Ltd.” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, kuras tiek publicētas tīmekļa vietnē.