Lietošanas noteikumi
Spēkā no 01.04.2022.

1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1.1. Pārdevējs – SIA RIPO International Ltd., reģistrācijas Nr. 40003120298, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11 k-7, Rīga, LV-1073, Latvija.
1.2. E-veikals – Pārdevēja pārvaldītā vietne www.ripoinsektusieti.lv, kurā iespējams pasūtīt preces tiešsaistē.
1.3. Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces e-veikalā.
1.4. Līgums – līgums starp Pārdevēju un Pircēju, kurš veic pasūtījumu e-veikalā.
1.5. Pasūtījums – preču pasūtījums, kurā ietilpst visas preces, kuras Pircējs vēlas pasūtīt un kuras tiek ražotas pēc pircēja individuāla pasūtījuma.
1.6. Noteikumi – noteikumi, kas attiecas uz katru Pircēja e-veikalā veikto pirkumu un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.
1.7. Pirkuma valsts – pircēja izvēlētā valsts, atbilstoši pasūtījuma piegādes adresei.
1.8. Kurjers – kurjerpakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina pasūtījuma piegādi no Pārdevēja noliktavas uz Pircēja norādīto adresi.
1.9. Privātuma politika – Personas datu vākšanas, uzglabāšanas, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi, izmantojot E-veikalu.

2. PREČU PASŪTĪŠANA
2.1. Pircējam ir iespēja pasūtīt preces E-veikalā bez reģistrācijas.
2.2. Preču cenas e-veikalā ir norādītas iegādes valsts vietējā valūtā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
2.3. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides.
2.4. Attēlos redzamās preces e-veikalā var atšķirties no precēm pēc būtības pēc savas krāsas, izmēra, formas vai citiem parametriem.
2.5. Par e-veikalā publicēto atbalsta informāciju, t.sk. attēliem, instrukcijām un palīgmateriāliem ir rekomendējošs raksturs, pamatojoties uz Pārdevēja kompetenci preces lietošanā, taču Pārdevējs negarantē pasūtīto preču atbilstību jebkādām Pircēja vēlmēm vai lietošanas mērķiem.
2.6. Samaksu par pasūtītajām precēm ir iespējams tiešsaistes maksājuma veidā – ar tiešsaistes bankas pārskaitījumu, Visa / MasterCard maksājumu kartēm, vai citiem drošiem tiešsaistes norēķinu veidiem, kas tiek piedāvāti Pārdevēja e-veikalā.
2.7. Pārdevējam ir tiesības atteikties no e-veikala pasūtīto preču piegādes, par to informējot Pircēju, ja tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preču cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai cenai un/ vai parametriem. Šajā gadījumā Pārdevējs informē Pircēju par neatbilstībām un, vienojoties ar Pircēju, veic pasūtījuma izmaiņas vai atceļ pasūtījumu un atgriež Pircējam preču apmaksu.
2.8. Pircējs ir atbildīgs par to, lai pasūtījuma izpildei sniegtā informācija (t.sk. e-pasta adrese un piegādes adrese) būtu precīzi un pilnīgi. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas var rasties Pircējam vai trešajām personām nepareizas vai nepilnīgas pasūtījumā norādītās informācijas dēļ.
2.9. Kad Pircējs ir pabeidzis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprinājums, kā arī ir saņēmis no Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja e-pastu, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts pirkuma līgums. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei – preces piegādei Pircējam.

3. PREČU PIEGĀDE
3.1. Atkarībā no Pircēja pasūtīto preču izmēra un preces saņemšanas valsts, Pircējam tiek piedāvāts izvēlēties vienu no piegādes veidiem:
3.1.1. Piegāde uz norādīto adresi ar DPD kurjerdienesta palīdzību;
3.1.2. Piegāde uz adresi ar DB Schenker kurjerdienesta palīdzību;
3.1.3. Piegāde uz adresi ar citu kurjerdienestu palīdzību, kas pirkuma brīdī tiek piedāvāta Pircējam e-veikalā;
3.1.3. Preču saņemšana Pārdevēja noliktavā, adrese: Katlakalna iela 11 k-7, Rīga, Latvija, LV-1073, mājaslapā norādītajā darba laikā.
3.2. Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek noteiktas atbilstoši Pircēja pasūtīto preču izmēram, izvēlētajam piegādes veidam un piegādes adresei. Piegādes izmaksas tiek atspoguļotas pēc preču nokomplektēšanas un pirms pasūtījuma apmaksas veikšanas.
3.3. Preču piegādes laiks ir atkarīgs no preces izgatavošanas laika, piegādes veida un adreses. Pasūtot preces e-veikalā, tiek atspoguļots provizoriskais preču saņemšanas laiks. Pārdevējs informē Pircēju, kad prece ir izgatavota un gatava nosūtīšanai ar Pircēja izvēlēto Pārvadātāju vai saņemšanai Pārdevēja noliktavā.
3.4. Ja Pircējs, pasūtot preces, ir izvēlējies preces saņemt ar piegādi uz norādīto adresi, Kurjers informē par paredzamo piegādes laiku norādītajā adresē. Saņemot preci, Kurjeram ir tiesības pieprasīt no saņēmēja uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
3.5. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces. Ja pircējs piegādes brīdī neatrodas norādītajā adresē, Kurjeram ir tiesības nodot preci citai personai, kas atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izvirzīt Pārdevējam nekādas pretenzijas.
3.6. Ja piegādātā prece vai to iepakojums ir bojāts, vai piegādātā prece neatbilst pasūtījumam, nodošanas-pieņemšanas dokumentā izdara atzīmi un sastāda brīvas formas aktu par preces bojājumu vai neatbilstību. Pieteikums par preces bojājumu vai neatbilstību Pircējam kopā ar fotogrāfijām, ja tādas ir, jānosūta uz Pārdevēja e-pastu: online@ripo.lv.
3.7. Ja Pircējs, veicot pasūtījumu, ir izvēlējies preces saņemt Pārdevēja noliktavā, Pircējam jāierodas saņemt preces no Pārdevēja noliktavas 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir nosūtījis pircēja e-pastā ziņu par preces gatavību saņemšanai noliktavā. Ja Pircējs neierodas saņemt preces 10 (desmit) dienu laikā, tad Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt, lai Pircējs atlīdzina Pārdevējam izdevumus, kas radušies pasūtījuma uzglabāšanā un neatmaksā Pircējam pasūtījuma maksu.

4. ATTEIKUMA TIESĪBAS
4.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesības, paziņojot par to Pārdevējam. Tas attiecas uz pasūtītajām precēm, kuras nav izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma (piemēram, preces ar individuāli pasūtītiem izmēriem).
4.2. E-veikalā pasūtītajām precēm, kas izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta Direktīvas 2011/83 / ES 16.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumiem”. Tomēr pārdevējs dod tiesības Pircējam atkāpties no pirkuma līguma 24 stundu laikā pēc pirkuma veikšanas. Šādā gadījumā Pārdevējs atmaksā kopējo pasūtījuma summu.

5. PIETEIKUMS PAR NEATBILSTĪBU
5.1. Pircējs ir tiesīgs vērsties pie Pārdevēja ar pretenziju par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes dienas. Pretenzijas pieteikumu Pircējs iesniedz Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta preces neatbilstība līguma noteikumiem. Par pirkuma dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo preci.
5.2. Pretenzija par līguma nosacījumiem neatbilstošu preci piesakāma un izskatāma saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem.
5.3. Pārdevējs neatbild par preces defektiem, kas radušies preces dabiska nolietojuma, tīša bojājuma, nolaidības, lietošanas instrukcijas neievērošanas, neatbilstošas lietošanas, pārveidošanas vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja piekrišanas.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
6.1. Apmeklējot E-veikalu, Pircējam pirms preču iegādes un līguma noslēgšanas ar Pārdevēju jāiepazīstas ar Privātuma politiku.
6.2. Pircēja sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikas tiesību aktu, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību, prasības. Pārdevējs, apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, izmanto organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas izpaušanas, izmainīšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

7. AUTORTIESĪBAS
7.1. Visa e-veikala satura vai tā daļas (tostarp, bet ne tikai: publicētos materiālus, logotipus, attēlus, grafikus u.c.) publicēšana, pavairošana, pārsūtīšana vai uzglabāšana, pārveidošana vai pievienošana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien nav autortiesību vai intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks nav piekritis šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura lejupielādi un uzglabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un tā drukāšanu tikai personiskai (nekomerciālai) lietošanai.
7.2. E-veikala saturu atļauts citēt saskaņā ar spēkā esošo autortiesību likumdošanu. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, bet aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt e-veikalā esošās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējas rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
7.3. E-veikala autortiesību pārkāpuma gadījumā Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. ATBILDĪBA
8.1. Ja Pircējs veic pasūtījumu e-veikalā, tiek pieņemts, ka Pircējs ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav pilnībā iepazinies ar Noteikumiem.
8.2. Pārdevējs neatbild par izmaksām vai zaudējumiem, kas var rasties no e-veikalā sniegtās informācijas izmantošanas vai no tā, ka vietne kāda iemesla dēļ nav pieejama vai ir traucēta vai pārtraukta.
8.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikalā attēlos redzamo preču krāsas, izmēra, formas vai citu parametru precīzu neatbilstību faktiskajām preces īpašībām.
8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādu saistību kavēšanos vai nepildīšanu vai citu neveiksmi, kas radusies no apstākļiem un šķēršļiem, kurus Pārdevējs nevar saprātīgi kontrolēt, tostarp, bet ne tikai, streiki, valdības rīkojumi, karadarbība vai valsts mēroga ārkārtas situācijas, vides vai klimata apstākļi. anomālijas, neatbilstība trešo personu iejaukšanās internetam un tehniskas problēmas ar sakaru iekārtām, datoriem un programmatūru.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt šos Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
9.2. Uz Pircēja veikto pasūtījumu tiek piemēroti Noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
9.3. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek, izmantojot e-veikala mājaslapā norādītos saziņas līdzekļus.
9.4. Vietnes darbība ir regulēta un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziska persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
9.5. Visi strīdi iespēju robežās tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.