IEROBEŽOTĀ MŪŽA GARANTIJA

Mūsu ierobežotā mūža garantija attiecas uz insektu sieta konstrukciju (izņemot tīklu) sākotnējam pircējam visā viņa mājas mūža garumā. Ja jūsu insektu sietam rodas problēma, uz kuru, jūsuprāt, attiecas garantija, sazinieties ar RIPO International Ltd. +371 28 736 002 vai e-pastu: online@ripo.lv.

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

RIPO International Ltd. garantē sākotnējam RIPO insektu sietu pircējam, ka iegādātajam produktam normālā lietošanā nebūs insektu sieta konstrukcijas defektu, kamēr produkts tiek lietots uzstādītajā vietā un pieder sākotnējam pircējam.

Šī ierobežotā garantija attiecas uz:
• Insektu sieta alumīnija konstrukciju un rāmja savienojumu vietu izturību pie normālas lietošanas slodzes, kas paredzēta produktam;
• Insektu sieta alumīnija profilu un rullo insektu sieta kasetnes oriģinālās krāsas saglabāšanās;
• Saražotā produkta izmēru precizitāti atbilstoši pasūtītajiem izmēriem.

Šī ierobežotā garantija neattiecas uz:
• Jebkura veida insektu sieta tīkla materiālu;
• Rullo insektu sieta kasetnes iekšējiem mehānismiem;
• Defektiem, kas radušies uzstādīšanas rezultātā un nav veikti saskaņā ar RIPO uzstādīšanas instrukcijām;
• Defektiem, kas radušies produkta modifikācijas, nepareizas lietošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā;
• Defektiem, kas radušies insektu sieta nepareizas uzturēšanas (t.sk. tīrīšanas) dēļ;
• Krāsas defektiem, kas radušies fiziskas ietekmes rezultātā;
• Produkta bojājumiem, kas radušies konstrukcijas, kurā uzstādīts produkts (piemēram, loga), deformācijas vai nosēšanās rezultātā;
• Ekstrēmu vai neparastu laikapstākļu izraisītiem defektiem;
• Ugunsgrēka vai uguns tiešas iedarbības izraisītiem defektiem;
• Defekti, par kuriem apgalvo jebkurš pircējs, kurš nav iegādājies insektu sietu no RIPO International Ltd. vai pilnvarotā izplatītāja.

Ierobežotā garantija ir spēkā neierobežotu laika periodu attiecībā uz produkta remontu vai produkta aizvietošanu (pēc mūsu izvēles) un piegādes izmaksām tik ilgi, kamēr insektu siets paliek tā sākotnēji uzstādītajā vietā un pieder sākotnējam pircējam. Šajā garantijā nav iekļauta remontējamā produkta vai saražotā aizvietojamā produkta piegāde, ja sākotnēji iegādātais produkts saņemts RIPO International Ltd. noliktavā, bez piegādes.

PIENĀKUMU IEROBEŽOJUMI

Šeit norādītie Ripo International Ltd. pienākumi ir ierobežoti ar iekļauto insektu sieta daļu remontu vai nomaiņu (pēc mūsu izvēles), kam saskaņā ar šo ierobežoto garantiju ir konstatēti defekti. RIPO International Ltd. nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkāda veida ekonomiskiem zaudējumiem vai jebkāda veida netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp laika, algu vai negūto peļņu, vai par īpašuma bojājumiem nolaidības dēļ.